عشق گلی است که 2 باغبان آن را می پرورانند 1) عاشق 2) معشوق ..................................آنقدر دوستت دارم که خدا دانداین اسرار فقط باد صبا داندنخواهم گل که گل بی اعتبار استتمام عمر گل فصل بهار استتو را خواهم از گلهای عالمکه عطر تو همیشه ماندگار است..................................همه ی دنیا را بگیردلخوشی ام را بگیرهرچی می خواهی ازم بگیراما این احساسی که من بهت دارم ازم نگیر..................................خستگی من از رودها نیست خستگی من از ماهی هایی است که به زیبایی دریاها نمی اندیشندپس ای دوست ،زیبا نگر باش..................................از دست رفیقان عقرب صفت دوستی با مار کبری آرزوست..................................ساحل به دست می گردم به دنبال کشتی ایی که در من لنگر افکند تا بارنامه کنم تمام هستی ام را بدان بندری که تو باشی
دسته ها : پیامک
پنج شنبه پنجم 10 1387
X